Jak zbudować e-CV, kiedy zmieniłeś swój zawód?

W innym naszym artykule dywagowaliśmy, w jaki sposób podejść do zmiany zawodu. Chodzi o takie przekwalifikowanie, które wiąże się z nauką nowej branży od podstaw. To tak, jakby porzucić zajęcie wędkarza, aby na drugi dzień rozpocząć naukę medycyny. Hobby wędkarza to bardzo przyjemne i pożyteczne zajęcie, jednakże dla skutecznego przebranżowienia się potrzeba dokonać rewolucji w swoim życiu. Chodzi przede wszystkim o rewolucję myślową i mentalną. Kliknij tutaj, aby przeczytać ten artykuł.

Bohater naszego artykułu

Na potrzeby naszego artykułu nakreślmy postać Adama, który przez 5 lat po ukończeniu studiów na kierunku marketing pracował jako specjalista ds. obsługi klienta. Z powodu pogarszającej się kondycji finansowej firmy, w której pracował, Adam postanowił zdobyć nowe kwalifikacje do wykonywania zawodu poligrafa. Jego wybór nie był przypadkowy.
W jego mieście swoją siedzibę miała duża i znana w całej Polsce drukarnia, która niemal cały czas szukała wykwalifikowanych pracowników do swoich działów technicznych. Poligrafia jest ciekawym zawodem, gdzie nie jesteś zwykłym drukarzem klikającym „print”. Potrzeba szerokiej wiedzy z procesu przygotowywania druków, w tym umiejętności obsługi różnych programów do składania i łamania druku.
Drukarz / poligraf musi posiadać umiejętności organizowania całego procesu technologicznego przy wykorzystaniu różnych urządzeń  kontrolnych, pomiarowych i maszyn poligraficznych, aby w efekcie do sprzedaży trafiły książki w dobrej jakości.
Dobry poligraf musi cechować się także wrażliwością estetyczną.

Co musiał zrobić Adam, aby zdobyć nowy zawód?

Adam rozpoczął naukę w profilowanym technikum o specjalności poligrafia. Uczył się w trybie zaocznym, aby naukę pogodzić z pracą w starym jeszcze zawodzie. Wybierając ten tryb nauki jego rodzina finansowo nie odczuła rewolucji zawodowej Adama. Nauka w technikum dla dorosłych trwa maksymalnie 4 semestry, czyli 2 lata.
Zdarza się, że osoba z wyższym wykształceniem idzie do technikum dla dorosłych zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Nie zawsze trzeba iść na studia podyplomowe. Czasem wystarczy puść do zwykłego technikum dla dorosłych, co jest i tańsze, bardziej dostępne i nierzadko bardziej praktyczne.

Sytuacja Adama po 2 latach nauki nowego zawodu

Po 2 latach nauki Adam przystąpił do egzaminów zawodowych i szczęśliwie potwierdził swoje kwalifikacje otrzymując dyplom z Orłem w koronie. Podczas nauki Adam poczuł miętę do nowego zawodu. Nauka dawała mu wiele przyjemności. Odnalazł się mentalnie w nowej dziedzinie wiedzy. Jest po prostu idealnie!
Adam nie posiada jeszcze żadnego doświadczenia zawodowego w dziedzinie poligrafii. Przez 5 lat pracował jako specjalista ds. obsługi klienta. Jest to dotąd jego jedyne doświadczenie zawodowe.

Co możemy doradzić Adamowi?

W jaki sposób Adam powinien zbudować swoją aplikację rekrutacyjną? W jaki sposób Adam powinien zbudować swoje e-CV?

Rady dla Adama

1. Nie warto ukrywać swojego doświadczenia z poprzedniego zawodu, tu 5-leniej pracy na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta. Trzeba pokazać, że nie jest się świeżakiem na rynku pracy i ma się profesjonalne doświadczenie zawodowe.
2. W swoim e-CV (czy też klasycznym CV) trzeba zamieścić w tym przypadku konieczne profil kompetencyjny, czyli  podsumowanie zawodowe, gdzie z lotu ptaka kandydat spojrzy na swoją dotychczasową karierę.

W szablonie BASIC oraz PREMIUM jest specjalna funkcja do tego (instrukcje obsługi są tutaj).

Trzeba w jasny i prosty sposób zakomunikować rekruterowi, dlaczego osoba z takim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym aplikuje na stanowisko poligrafa. Chodzi o to, aby rekruter nie uznał tej aplikacji za jakąś pomyłkę czy przypadek. Nie zawsze rekruterzy wnikliwie analizują nasze CV. Niestety.
Podsumowanie zawodowe powinno być zwięzłym, krótkim, maksymalnie kilku – zdaniowym tekstem, gdzie Adam streściłby to wszystko, co już wcześniej o nim opowiedzieliśmy. Nie jest to łatwe. W przypadku Adam może być konieczność opracowania dłuższego tekstu. Co wtedy zrobić?
3. W jaki sposób Adam może dodać rozbudowany tekst swojego profilu kompetencyjnego czy podsumowania zawodowego?

Dłuższy tekst profilu kompetencyjnego można dołączyć czy wpleść w treść klasycznego listu motywacyjnego, a w wydaniu e-CV na platformie Nojobnofun.pl wykorzystać portfolio graficzne lub sekcję referencji (wtedy trzeba zmienić nazwę sekcji, aby wykorzystać to miejsce do swoich celów).

Przykład prezentacji profilu kompetencyjnego czy podsumowania zawodowego w rozbudowanej firmie

Rozłóżmy wpierw profil kompetencyjny Adama na części.
1. Przyczyny zmiany zawodu
Trzeba opisać tutaj sytuację zawodową, która zdeterminowała naszego bohatera do zmiany swojego zawodu. Ważne jest przy tym, aby nie pluć na swojego poprzedniego pracodawcę, bo to zawsze nie jest mile widziane. Można wyrazić to za pomocą eufemizmów albo w taki sposób pośredni, aby nie uderzać personalnie w nikogo, tylko wskazywać na ogólne warunki swojego rozwoju zawodowego czy kulturę organizacyjną danej firmy.
2. Nauka nowego zawodu
Nie chodzi tu tylko o powtórzenie suchych faktów z resume. Warto opowiedzieć coś więcej o swojej edukacji, np. swoje szczegółowe zainteresowania zawodowe, czego się konkretnie nauczył Adam podczas praktyki zawodowej czy jakiś warsztatów, w jaki sposób wyobraża sobie nową pracę itd.
3. Zdobycie nowych kwalifikacji
Tu także nie chodzi tylko o powtórzenie faktu, że zdobyło się dyplom z orłem. Warto wyrazić swoje aspiracje po pogłębiania wiedzy i chęci dalszej nauki. Zdobycie nowego zawodu nie może się ograniczyć tylko do zdobycia państwowego certyfikatu.
Potrzeba czegoś więcej, np. warto poprosić o mentorstwo lokalnych ekspertów z dziedziny poligrafii, pod okiem których można szlifować swoje umiejętności. Takie relacje mistrz – uczeń i opieka mentorska przez pierwszy okres pracy jest czymś, co doda niewątpliwie Adamowi skrzydeł. W tym punkcie można pochwalić się współpracą z konkretnym mentorem zewnętrznym względem firmy, w której zaczyna pracę nasz bohater.
Nie jest to tylko bajka z zagranicy. Istnieją także firmy w Polsce oferujące każdemu nowemu pracownikowi mentora, czyli pracownika starszego stażem, który przez pierwszy kwartał czy półrocze będzie towarzyszył nowemu pracownikowi w procesie adaptacji. Czasem ktoś potrzebuje douczenia. W czasach, kiedy trudno o wykwalifikowanych pracowników, firmy są coraz bardziej skłonne do takich kroków. W przyuczeniu pracownika widzą zysk w postaci wykształceniu sobie konkretnego specjalisty.
4. Adaptacja dotychczasowego doświadczenia
Jeżeli Adam posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta, powinien się zastanowić, jakie dokładnie zdobyte umiejętności będą mu także pomocne na nowym stanowisku pracy. Takimi umiejętnościami mogą być, np. komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, znajomość języka angielskiego.
I w tym punkcie trzeba postąpić, jak w klasycznym liście motywacyjnym: każdą umiejętność opisać w 3 zdaniach:

  • opis umiejętności
  • udowodnienie posiadania tej umiejętności (przez przywołanie jakiś sytuacji czy problemów zawodowych, które się rozwiązało)
  • jaką z tego korzyść będzie miał nowy pracodawca

Forma prezentacji rozbudowanego profilu kompetencyjnego

1. Forma graficzna
W szablonie BASIC, PREMIUM lub BOOK nasz bohater może zbudować portfolio graficzne, gdzie zamieści wyżej wymienione treści. Do każdego punktu może dołączyć grafikę, która w sposób poglądowy lub symboliczny będzie opisywać dane zagadnienie.
Nie musi być tak, że w portfolio graficznym doda 4 wpisy (4 posty), gdzie 1 wpis to będzie 1 grafika z 1 opisem. Można rozbić dany punt na wiele elementów tak, aby w sposób naturalny przedstawić swoją biografię zawodową.
Więcej o tworzeniu portfolio graficznego dowiesz się tutaj.
2. Forma tekstowa
W szablonie PREMIUM można zamienić sekcję REFERENCJĘ do zamieszczenia rozbudowanego profilu kompetencyjnego.
Wpierw w ustawieniach trzeba zmienić nazwę sekcji REFERENCJE na jakąś inną, np. PROFIL KOMPETENCYJNY. Następnie analogicznie, jak w pierwszym punkcie, dodawać kolejne wpisy, kolejne części opowieści.
3. Forma audio
Wykorzystując sekcję REFERENCJE do opisu swojego profilu kompetencyjnego możesz posłużyć się nie tylko tekstem, ale plikami audio. Czasem łatwiej jest opowiedzieć niż napisać. Więcej o tej funkcji przeczytasz tutaj.

Podsumowanie

Tekst wyszedł mi dłuższy niż zamierzałem 🙂 Jest to dość skomplikowany temat i czuję, że go jeszcze nie wyczerpałem. Zapraszam do dyskusji!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.